Holat - oceňování nemovitostí, projektování staveb

Ing. Ladislav Holiš

 

 • Oceňování nemovitostí
  • Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.9.1980, pod č.j. o jmenování znalce ze dne 9.9.1980, pod č.j. 2953/80, pro základní obor ekonomika stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí
  • Koncesní listina - předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité

Odborná způsobilost: školení a kursy v oblasti oceňování majetků

Certifikát: r.č. 029/01 - odhadce majetku pro oceňování staveb a pozemků, vydaný Společností pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s. v Praze

Členství v profesních sdruženích a komorách: Česká komora odhadců majetků, Praha

 

 • Projektová činnost:
  • Osvědčení o autorizaci č. 2669, vydané Českou komorou autorizovaných inženýru a techniků činných v investiční výstavbě dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. „Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby"  v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 1300236
 • Výpočet ENB – průkazy energetické náročnosti budovy  

Číslo oprávnění 671, ze dne 27.7.2009,  podle zákona č.406/2000 Sb,ve znění pozdějších předpisů  

Členství v profesní komoře a sdružení: Česká komora autorizovaných inženýru a techniků činných v investiční výstavbě

 

Ing. Radim Holiš:

 

 • Projektová činnost:
  • Osvědčení o autorizaci č. 28098, vydané Českou komorou autorizovaných inženýru a techniků činných v investiční výstavbě dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. „Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby" v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 1301722

 

 • Výpočet ENB – průkazy energetické náročnosti budovy  

Číslo oprávnění 670, ze dne 27.7.2009,  podle zákona č.406/2000 Sb,ve znění pozdějších předpisů  

Členství v profesní komoře a sdružení: Česká komora autorizovaných inženýru a techniků činných v investiční výstavbě

 

Dnes je: 24.06.2024   Celkem návštěv: 93443